0918386750

สินค้าใหม่

ติดต่อร้านค้าเพื่อทำการลงทะเบียนซิม 

Line ID : @krokphra-t

รายละเอียดเพิ่มเติม

การซื้อสินค้านี้ คุณจะได้รับคะแนนสะสมจำนวน 9 คะแนนสะสม. คะแนนสะสมของคุณจะรวมเป็น 9 คะแนนสะสม ซึ่งสามารถแปลงเป็นบัตรกำนัลจำนวน 2.25 ฿.


49.00 ฿

ส่งสินค้าใน : 1-2 วันทำการ

เพิ่มไปยังรายการสินค้าที่ต้องการ

Buy in one click

รายละเอียดเพิ่มเติม

For terms and condition in English, please contact our call center at 1242.

ข้อกำหนด และเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย ซิมแบบเติมเงิน "ซิมทรูไอดี"

รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้สมัครใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ("ผู้ใช้บริการ") ของบริษัท บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ("บริษัทฯ") แบบชำระค่าบริการล่วงหน้า (Pre-Paid) ในนามบุคคลธรรมดา ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากบริษัทฯ

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้บริการเมื่อเปิดใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ใหม่ของ ทรูมูฟ เอช จากรายการส่งเสริมการขายนี้
  • 1.1 รับวันใช้งานฟรีทันที 30 วัน นับจากวันที่เปิดเลขหมาย และลูกค้าสามารถรับสิทธิข้อ 1.1.1 และ 1.1.2 ได้ต่อเนื่องในเดือนถัดไป เพียงเติมเงินสะสมครบ 50 บาททุกเดือน (รับสิทธินาน 12 เดือน)
   • 1.1.1 เน็ตฟรี ไม่จำกัดปริมาณ สำหรับใช้งานแอปฯ ทรูไอดี ตลอด 24 ชั่วโมง
   • 1.1.2 เล่น WiFi ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 1.2 รับสิทธิดูฟรีแพ็กเกจทรูไอดีพลัสผ่านแอปพลิเคชั่นทรูไอดี กล่องทรูไอดีทีวี และเว็บทรูไอดี เป็นระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่เปิดเลขหมาย
  • 1.3 อัตราค่าใช้บริการในรายการส่งเสริมการขาย มีดังนี้ (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
   • 1.3.1 โทรทุกเครือข่าย วินาทีละ 1.5 สตางค์ (นาทีแรก 1 บาท) โดยคิดเป็นอัตราบริการค่าโทรเฉลี่ยต่อนาที 0.93 บาท
   • 1.3.2 ส่งข้อความสั้น (SMS) คิดค่าบริการข้อความละ 3 บาท
   • 1.3.3 ส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ค่าบริการครั้งละ 3 บาท
   • 1.3.4 อินเทอร์เน็ต เมกะไบต์ละ 1.5 บาท คิดตามจริงเป็นกิโลไบต์
   • 1.3.5 Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 Mbps. คิดอัตราค่าบริการนาทีละ 1 บาท เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที
 2. อัตราค่าใช้บริการดังกล่าว สำหรับการโทรไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือโทรศัพท์พื้นฐานที่ใช้หรือจดทะเบียนภายในประเทศ ตลอดจนบริการเสริมอื่นใดตามที่ระบุเท่านั้น ไม่รวมถึงการโทรไปยังเลขหมายพิเศษ การใช้บริการโทรศัพท์ทางไกลต่างประเทศ บริการข้ามแดนระหว่างประเทศ และการใช้บริการรับส่งข้อความบริการพิเศษ และบริการเสริมอื่นๆ
 3. ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าบริการเสริม และค่าบริการอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 2 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย "ซิมทรูไอดี" ในอัตราปกติตามจริง (ถ้ามี)
 4. รายการส่งเสริมการขายนี้ เมื่อเติมเงินมูลค่า 10, 20, 50, 90, 150 และ 300 บาท จะได้รับวันใช้งาน 30 วัน, 500 บาทจะได้รับวันใช้งาน 50 วัน และ 1,000 บาท จะได้รับวันใช้งาน 100 วัน ทั้งนี้ สามารถนำมาสะสมรวมกันได้สูงสุดไม่เกิน 365 วัน
 5. เงื่อนไขการใช้บริการ Wi-Fi by TrueMove H
  • (a.) ผู้ใช้บริการมี Wi-Fi แพ็กเกจต่อเนื่อง สามารถเชื่อมต่อแบบอัตโนมัติผ่านเครือข่าย .@ TrueMove Hผู้ใช้บริการมี Wi-Fi แพ็กเกจรายวัน หรือรายชั่วโมง สามารถเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย .@ TRUEWIFI (หากไม่มีแพ็กเกจคิดค่าบริการ Wi-Fi นาทีละ 1 บาท)
  • (b.) ในระหว่างการให้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ผู้ให้บริการ มีความจำเป็นต้องตัดระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Session time out) ทุกๆ 90 นาที เพื่อตรวจสอบ และบันทึกปริมาณการใช้งาน หลังจากการตัดการใช้งานนี้แล้วหากต้องการใช้งานต่อ ผู้ใช้บริการจะต้องปิดและเปิดการเชื่อมต่อสัญญาณใหม่อีกครั้ง
  • (c.) ในกรณีที่ผู้ใช้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ลืม Log out หรือไม่ได้ใช้บริการติดต่อกันเกิน 10 นาที ระบบจะทำการ Log Out ให้โดยอัตโนมัติ
  • (d.) Concurrent ในการเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi จะมีผู้ใช้งานเพียง 1 คนต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi ต่อครั้งเท่านั้น
  • (e.) สามารถตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ได้ที่ www.truewifi.net ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่การให้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ได้ตามความเหมาะสม
 6. สิทธิใดๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
 7. บริษัทฯ มีสิทธิในการจัดการบริหารเครือข่ายตามความเหมาะสมเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการและเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่น จำกัดหรือลดความเร็วหรือดำเนินการใดๆในการรับส่งข้อมูลต่างๆการใช้งาน Bit Torrent, การดาวน์โหลดและ/หรืออัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่, หรือการใช้งานใดที่มีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องหรือที่มีผลต่อการใช้บริการหรือเกิดความไม่เป็นธรรมก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่นและ/หรือต่อเครือข่ายหรือการให้บริการโดยรวมของบริษัทฯ ทั้งนี้ การลดความเร็วอาจลดต่ำกว่าที่ระบุในแพ็กเกจตามแต่ลักษณะการใช้งาน พื้นที่ให้บริการและอุปกรณ์ที่รองรับ
 8. หากผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที
  • 8.1 กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา: หากผู้ใช้บริการกระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา "วัตถุประสงค์แห่งสัญญา" ผู้ใช้บริการจะต้อง
   (ก.) ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธีการใช้บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริการไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ
   (ข.) ผู้ใช้บริการต้องไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อ หรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการอันมีลักษณะหรือคาดหมายได้ หรือเชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรม หรือเกิดความเสียหาย หรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใดๆ ของเครือข่ายเกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ
   (ค.) ผู้ใช้บริการจะโอนสิทธิการใช้บริการตามสัญญานี้ให้แก่บุคคลอื่นก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญามิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ
  • 8.2 กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริต หรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้ หรือรับข้อเสนอของบริการ หรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการ หรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย
 9. บริษัทฯ มีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ มีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านทางช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
 10. รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการที่ truemove-h.comและสำหรับการตั้งค่าเชื่อมต่อระบบ 3G ที่ www.truemove-h.com/apn หรือ ทรูมูฟ เอช แคร์ โทร 1242 หรือสอบถามพนักงานขาย
 11. ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการ 5G ได้ร่วมกับอุปกรณ์ที่รองรับ 5G และอยู่ในพื้นที่ที่ให้บริการเท่านั้น
 12. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการ 5G ได้ที่ http://truemoveh.truecorp.co.th/truemoveh5g
 13. การให้ความยินยอมและคำรับรองของผู้ใช้บริการ
  • ผู้ใช้บริการรับทราบว่ายินยอมให้ผู้ให้บริการ เก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หรือเพื่อปรับปรุงการให้บริการ และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือเพื่อวัตถุประสงค์การวิจัยตลาดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือเพื่อวิเคราะห์และนำเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของผู้ให้บริการ และ/หรือบุคคลที่เป็นผู้จำหน่าย เป็นตัวแทน หรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการ และ/หรือของพันธมิตรทางธุรกิจของผู้ให้บริการ และ/หรือ บริษัทในกลุ่มทรู หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับใช้กับผู้ให้บริการทั้งขณะนี้และในภายภาคหน้า โดยผู้ให้บริการสามารถส่ง โอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลข้างต้นให้แก่บริษัทในกลุ่มของผู้ให้บริการ พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ประมวลผลข้อมูล หรือหน่วยงาน/องค์กร/นิติบุคคลหรือบุคคลใดๆ ที่มีสัญญา ข้อตกลง หรือนิติสัมพันธ์ กับผู้ให้บริการหรือมีความสัมพันธ์ด้วยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 14. บริษัทฯ มีสิทธิในการนำเสนอบริการหรือพิจารณาให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการในภายหลังได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการได้รับบริการหรือสิทธิประโยชน์ดังกล่าวแล้ว ถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบเงื่อนไขการใช้งานและตกลงผูกพันตามเงื่อนไขที่กำหนดนั้น

สิทธิพิเศษเมื่อเปิดใช้รายการส่งเสริมการขาย "ซิมทรูไอดี"

 1. เมื่อมีการซื้อแพ็กเกจเสริม แบบรายสัปดาห์ 7 วัน, 15 วัน หรือแบบรายเดือน 30 วัน จะได้รับสิทธิ
  • ดูฟรีแพ็กเกจทรูไอดีพลัสผ่านแอปพลิเคชั่นทรูไอดี กล่องทรูไอดีทีวี และ เว็บทรูไอดี โดยระยะเวลาดูฟรี จะเท่ากับระยะเวลาแพ็กเสริมที่สมัครใช้บริการ (รับสิทธิได้นานสูงสุด 12 เดือน นับจากวันที่เปิดเลขหมาย)
  • ข้อตกลงและ เงื่อนไขการใช้ แพ็กเกจทรูไอดีพลัส เป็นไปตามที่ ทรูไอดี กำหนด โดย ทรูไอดี มีสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. เมื่อมียอดการซื้อแพ็กเสริมสะสมครบ 300 บาท ภายใน 90 วัน นับจากวันที่เปิดเลขหมาย จะได้รับสิทธิพิเศษ ดังต่อไปนี้
  • รับรหัสส่วนลดมูลค่า 500 บาท สำหรับนำไปเป็นส่วนลดแลกซื้อกล่องทรูไอดีทีวี จากราคาปกติ 2,490 บาท เหลือ 1,990 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ใช้สิทธิได้ที่ทรูช็อป หรือ ทรูสโตร์
  • จำกัดสิทธิ 1 เลขหมาย ต่อ 1 สิทธิ
  • รหัสส่วนลด มีอายุ 30 วันนับจากได้รับแจ้งทาง SMS

บทวิจารณ์

Write a review

0918386750

0918386750

ติดต่อร้านค้าเพื่อทำการลงทะเบียนซิม 

Line ID : @krokphra-t