ข้อกำหนดเงื่อนไขการให้บริการ

1.ลูกค้าต้องสมัครสมาชิก แล้วเท่านั้น จึงจะสามารถ ซื้อสินค้าได้ และรับ point ไว้สะสมแลกของรางวัลได้
2 ลูกค้าต้องทำรายการซื้อสินค้า โดย ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เท่านั้น จึงจะสามารถ รับ point สะสมได้
3 สินค้าลดราคา บางรายการไม่สามารถ มี Point สะสมได้
4การสั่งซื้อสินค้าใบสั่งซื้อสินค้าจะถูกเก็บ รอการ ชำระเงินไว้ เป็นเวลา 24 ชั่งโมง หลังจากนั้นใบสั่งซื้อสินค้านั้นจะถูกยกเลิกและนำสินค้าเขา สต๊อกไว้เหมือนเดิม ลูกค้าต้องทำรายการสั่งซื้อใหม่หากเกินเวลาที่หนด
5ในกรณีที่ลูกค้า ซื้อสินค้า แล้วเลือกการชำระเงินแบบ โอนผ่าน ธนาคารควรเก็บสลิปการโอนงินไว้เป็นหลักฐาน ในการโอนเงินทุกครั้ง
6การซื้อสินค้าแบบเก็บเงินปลายทาง ทางร้านต้องรับเงินค่าสินค้าก่อนจึงจะสามารถมี Point ได้
7การขอคืนสินค้าจะถูกตัดPointตามจำนวน
8การขอคืนสินค้า สามารถ ขอคืนได้ภายใน 3 วัน หลังจากได้รับสินค้า ให้ลูกค้าแจ้งการคืนสินค้าและอธิบายสาเหตุการคืนสินค้าให้ชัดเจน การคืนสินค้า ๆ ต้องอยู่ในสภาพปรกติ เท่านั้น
กรณีการขอคืนเงินค่าสินค้าถ้าสินค้ามาถึงร้านทางร้านจะพิจารณาการคืนเงินภายใน 3 วันทำการโดยโอนเงินเข้าบัญชีเท่านั้น
เงินที่จะโอนคืนจะถูกหักตามสภาพสินค้าที่ได้มา ทางร้านจะพิจารณาการคืนเงินค่าสินค้าแต่เพียงผู้เดียว
9การประกันสินค้า จะเป็นไปตาม รายละเอียด ในรายการสินค้านั้นๆให้ลูกค้าทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจทำรายการสั่งซื้อ
10 ทางร้านขอสงวนสิทธิ การแก้ไขโรโมชั่นและการประกันสินโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
11รายการแนะนำสมาชิก ลูกค้าต้องทำการแนะนำสมาชิกใหม่ เข้ามาซื้อสินค้ากับทางร้าน จำนวน 5 ท่าน โดยแต่ละท่าานต้องกรองemailคนแนะนำแนบมาด้วย เมื่อครบจำนวน ท่านมีสิทธิรับส่วนลด สินค้าทุกรายการ จำนวน 3%
12เมือสินค้าของท่านเกิดชำรุดนอกประกันท่านสามารถส่งสินค้ามาซ่อมที่ร้านได้โดยระบุอาการเสียให้ชัดเจน
13การเครมสินค้า การเครมสินค้าต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเท่านั้น กรณีสินค้าบางรายการเกิดริ้วรอยเนื่องจาการใช้งาน ไม่สามารถเครมแบบเปลี่ยนตัวได้ ทางร้านจำทำการซ่อมแซมดูแลแก้ไขให้ใช้ได้
14การเครมสินค้าตัวสินค้าต้องอย่ในสภาพดี เท่านั้น
15การประกันจะประกันในข้อผิดพลาดนื่องจาการผลิตมาจากโรงงานเท่านั้น